Klimat­omställningen

Våra vanor och beteendemönster innebär en ständig efterfrågan av nyproducerade engångsartiklar, vilket resulterat i ett växande klimathot och ökade avfallsmängder.

Klimatomställningen kräver att vi behandlar jordens värdefulla resurser så att de kan leva längre. Återvinning bör vara produktens sista utväg, och återanvändning bör tillämpas i en mycket högre utsträckning.

Vad händer nu?

Sveriges regering liksom EU tar just nu detta i beaktning. Både engångsdirektivet och förordningen om engångsprodukter åtgärder är insatser som syftar till att minska nedskräpning och främja en cirkulär ekonomi.​  Målet är att mellan åren 2022 och 2026 ha halverat förbrukningen av engångsplastprodukter.

Enligt förordning (2021:996) om engångsprodukter ska den som på den svenska marknaden tillhandahåller mat eller dryck i en engångsmugg eller -låda kunna erbjuda kunder att få maten eller drycken serverad i återanvändbara behållare, och ​vidta effektiva åtgärder så att de återanvändbara produkterna och deras lock roterar flera gånger.

Mer information kan hittas på regeringens egen hemsida.

Vanliga frågor om förordningen

Vad säger förordningen?

Förordning (2021:996) om engångsprodukter, och §17 – §25 i synnerhet, ställer krav på alla som på den svenska marknaden tillhandahåller dryck eller snabbmat i engångsförpackningar att från och med 1:a januari 2024 erbjuda kunder återanvändbara alternativ till engångsförpackningarna. De återanvändbara behållarna ska tillhandahållas av den som tillhandahåller drycken eller maten oavsett om kunden äter på plats eller tar med maten (”take-away”).

Flergångsbehållarna ska ha så liten negativ effekt som möjligt på människors hälsa och miljön, och restaurangen eller butiken ska även tydligt informera konsumenten om de fördelar som återanvändbara alternativ har i förhållande till engångsförpackningar, i avseenden som minskat klimatavtryck och nedskräpning.

Undantag gäller t.ex. den för den som tillhandahåller färre än 150 engångsmuggar eller engångsmatlådor per dag och försäljningsställe. Den gränsen sänks till 75 muggar och lådor från och med 2026. Undantag finns även för den som kan servera sin mat och dryck i förpackningar som helt består av papper eller kartong som inte har modifierats kemiskt på ett sätt som fördröjer nedbrytningen.

Vad kommer det kosta?

Kostnaden för konsumenter beror av hur leverantörerna av flergångssystem (t.ex. Vytal) väljer att sätta incitamenten för att hålla flergångsbehållarna kvar i flergångsystemet. Vytal har valt att gå på den s.k. biblioteksmodellen, vilket innebär att konsumenterna inte behöver betala något extra för att låna flergångsbehållarna. Däremot finns det en förseningsavgift ifall produkterna inte återlämnas inom lånetiden på 14 dagar.

Biblioteksmodellen skiljer sig från pantmodellen, eftersom konsumenter i pantmodellen betalar en pant i samband med köpet av mat eller dryck för att få tillgång till flergångsprodukterna.

Vytal är finansierat av restaurangerna som betalar en liten summa per nyttjande av systemet. Med detta menas att restauranger och butiker som erbjuder servering i Vytalbehållare betalar per utcheckning. Då en utlåning sker från restaurangen till konsumenten så registreras detta digitalt i samband med skanning då en utcheckning sker och en Vytalbehållare skannas över från restaurangen till konsumenten.

Var kan jag läsa mer?

Den säkraste informationen om lagstiftningen hittas på regeringens egen hemsida.

Därutöver pågår en hel del arbete kring detta på EU-nivå, där inkluderat även det överlappande direktivsförslaget ”Packaging and packaging waste directive” (PPWT).

Peace logga

Var redo med Vytal

Arbetar du på en butik eller restaurang som är intresserade av att ansluta sig till Vytal? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan.

QR kod för att scanna produkter

Ladda hem appen

Ladda hem appen för att börja använda Vytal och se vilka restauranger som är anslutna.